Podeli sa prijateljima

Obaveštenja


    12.03.2013.

    Ažuriranje sajta do 01.04.2013.god.

Najnoviji članci

Arhiva

Prilog o legalizaciji objekata u Srbiji


Srbija je država u kojoj je bespravno izgrađen veliki broj stambenih objekata. Proces legalizacije objekata u Srbiji traje već jako dugo, a realizacija je do sada bila jako slaba. Pitanje je da li je u Srbiji problem u državi ili u samim građanima Srbije. Statistika govori da je do sada od broja podnetih zahteva za legalizaciju samo jedna četvrtina legalizovano, a ostali nisu. dalje... Objavljeno: 12.08.2011.god.

Seminarski i naučni radovi


Seminarski radovi i Zakoni iz oblasti građevinarstva, menadžmenta u građevinarstvu i drugih oblasti vezanih za građevinarstvo. Seminarski radovi su dela pojedinaca, građevinskih inženjera, studenata i učenika. Takođe, u našoj arhivi nalaze se seminari pisani na fakultetima i visokim školama. Sve primedbe i ideje poslati na naš mail. dalje... Objavljeno: 12.08.2011.god.

Prilozi i predavanja iz oblasti građevinarstva


Prilozi i predavanja iz oblasti građevinarstva. Svi radovi su napisani od strane pojedinaca ili su preuzeti sa drugih sajtova. Predavanja od strane pojedinaca su radovi građevinskih inženjera i arhitekti. Takođe, u našoj arhivi nalaze se predavanja i prilozi sa fakulteta i visokih škola. Sve primedbe i ideje poslati na naš mail. dalje... Objavljeno: 11.08.2011.god.

Grafički radovi


Školski primeri pojedinih grafičkih radova. Radovi su dela pojedinaca. U ovu kategoriju su svrstani radovi iz oblasti građevinskih konstrukcija, završnih radova, unutrašnjih instalacija, čeličnih konstrukcija, saobraćajnica... Trenutno je u obradi još ovakvih radova koje će biti na ovoj stranici. Sve primedbe i ideje poslati na naš mail. dalje... Objavljeno: 11.08.2011.god.

Građevinski pojmovi


Spisak pojedinih građevinskih pojmova izvučenih iz Službenog glasnika. Građevinski inženjer, nadzorni inženjer, projektant i izvođač radova, revident i revizija projekta, urbanistički projekat, građevinsko zemljište, studija opravdanosti, glavni projekat, idejni projekat, izvođački projekat, tehnički pregled objekta, građevinska dozvola... dalje... Objavljeno: 15.05.2011.god.